سناتور ليندزی گراهام: رژيم ايران دروغ می گويد که دنبال سلاح اتمی نيست

سناتور ليندزی گراهام از اعضای ارشد سنای آمريکا طی مصاحبه يی با تلويزيون فاکس نيوزگفت: هدف رژيم ايران سلطه بر منطقه است. آنها خواهان سلاح هسته يی هستند تا نفوذ خود در منطقه را اعمال کنند… آنها تکنولوژی خود را در اختيار سازمانهای تروريستی خواهند گذاشت. اين تهديد می تواند راه خود را به اين جا نيز باز کند، زيرا در ۳۰سال رژيم ايرا پيشاپيش سايرين در تمامی جهان تروريسم دولتی را اشاعه داده است.

سناتور ليندزی گراهام افزود: وقتی رژيم ايران می گويد تنها قصد ساختن يک نيروگاه برق اتمی برای مقاصد صلح آميز دارد، دروغ می گويد؟ اين رژيم تلاش می کند سلاح اتمی بسازند. وقتی آنها می گويند تلاش نمی کنند سلاح اتمی بسازند، دارند دروغ می گويند. هيچ ميانه رويی در ايران وجود ندارد. اين افراد خطرناک هستند. اگر آخوندها سلاح هسته يی به دست بياورند، خدا به همه ما رحم کند.

اخرین ومهمترین اخبار - همبستگي ملي
تحريمهای جديد دولت آمريکا عليه برنامه اتمی و سپاه پاسداران و اخطار به ۱۹فرد و شرکت خارجی به خاطر تلاش برای نقض تحريم رژيم ايرانوزارت خزانه داری ايالات متحده اعلام کرد:
ما تحريمهای خود را از زمان انتخاب روحانی تحکيم بخشيده ايم و هم چنان به بالا نگه داشتن فشار تحريمها و ليست گذاری بعد از انتخاب روحانی ادامه داده ايم
«وزارت خزانه داری آمريکا، شمار ديگری از شرکتها و افراد را به دليل نقش داشتن در برنامه اتمی ديکتاتوری آخوندی در فهرست سياه تحريمها قرار داد
اين شرکتهای وابسته به رژيم از جمله عبارتند از «عيوض تکنيک»، شرکت «اکتشاف و توليد مواد خام هسته ای» وابسته به سازمان انرژی اتمی رژيم ايران، شرکت «مارو صنعت»، شرکت «مواد ترکيبی نويد»، شرکت «نگين پرتو خاور»، شرکت «نکا نوين آلياژ»، شرکت «صنايع هوايی قدس» وابسته به سپاه پاسداران و رضا عميدی مدير مالی اين شرکت، سازمان «صنايع هوايی ايران» شرکت «فن پردازان» و شرکت «ارتباط گسترنوين»

ايرج محمدی و محمود محمدی داينی دو مقام ارشد شرکت «نکا نوين» (که اين شرکت دو سال قبل از طرف آمريکا در ليست تحريمها قرار گرفته بود).

وزارت خزانه داری آمريکا همچنين به ۱۹ فرد و شرکت خارجی به دليل نقض تحريم شرکت هواپيمايی ماهان وابسته به سپاه پاسداران اخطار داد
وزارت خزانه داری آمريکا در اطلاعيه ای که در همين رابطه صادر کرد اعلام کرد:

ليست گذاری امروز شرکتها و افراد بخشی از يک تهاجم دولت آمريکاست تا تضيمن کند که چارچوب تحريمها هم چنان بسيار مستحکم خواهند بود.

همان طورکه تحريمها در آوردن رژيم ايران به پای ميز مذاکره بسيار مهم بودند. فشار تحريمها در آنجه ما در جستجوی آن هستيم بسيار اساسی هستند و اين يک راه حل فراگير و بلندمدت است تا همه نگرانيهای جامعه بين المللی را در مورد برنامه اتمی رژيم ايران برطرف کند.

وزارت خزانه داری آمريکا اضافه می کند: تنها راه فرار از فشارهای افزايش يابنده تحريمها و تنها راه درآمدن از وخامت عميق شونده اوضاع اقتصادی مذاکره کردن و دادن امتيازهای ضروری توسط رژيم ايران برای برطرف کردن نگرانی جامعه بين المللی است. ما در وزارت خزانه داری تحريمهای خود را از زمان انتخاب روحانی تحکيم بخشيده ايم و مجازاتهايی را عليه شمار زيادی از نهادهای رژيم از زمان انتخاب روحانی اعمال کرده ايم و ما هم چنان به بالا نگه داشتن فشار تحريمها و نيز ليست گذاری بعد از انتخاب روحانی ادامه داده ايم.

وزارت خزانه داری آمريکا تأکيد کرد:
هدف ما از ليست گذاری امروز اين است که فشار بی وقفه تحريمها به خصوص طی شش ماه آينده تضمين کننده طرح دو گانه ما (هم فشار و هم ديپلماسی) باشد و رژيم ايران نيز بفهمد که برداشتن تحريم تنها از طريق تضميهای قابل بررسی امکانپذير است.

جان سوليوان، يکی از سخنگويان خزانه داری گفت که اين شرکتها و افراد به موجب تحريمهای کنونی آمريکا در فهرست سياه قرار گرفته اند.
رويتر گزارش داد: روز پنجشنبه وزارت خزانه داری آمريکا، تحريمهای جديدی را عليه شرکتها و اشخاصی که از برنامه اتمی رژيم ايران حمايت کرده بودند، صادر کرد.

رويتر افزود: مقامات وزارت خزانه داری و وزارت امور خارجه گفتند اين حرکت نشان می دهد که توافق اخير ژنو نبايد مانع از تلاشهای مستمر ما برای متوقف کردن و تحريم کردن آنانی که از برنامه اتمی رژيم ايران حمايت می کنند، شود.

رويتر افزود: وزارت خزانه داری آمريکا به ۱۹ فرد و شرکت به دليل نقض تحريم شرکت هواپيمايی ماهان رژيم ايران اخطار داد. بر اساس اخطاريه آمريکا، اين شرکتها اقدام به انتقال غيرقانونی تجهيزات و قطعات يدکی هواپيما به ”ماهان اير“ کرده اند. آمريکا می گويد شرکت ماهان در زمينه های مالی و حمل و نقل به سپاه پاسداران خدمت می کند و مشغول انتقال اسلحه به سوريه است. اکثر 19 فرد و شرکتی که اخطار گرفتند در ترکيه هستند و تعدادی هم در ارمنستان، يونان، ايران، تايلند و امارات متحده عربی مستقر می باشند
خبرگزاری فرانسه نوشت ديويد کوهن معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور تروريسم گفت عمل امروز آمريکا بايستی يادآوری سختی باشد برای شرکتها، بانکها و واسطه های بازرگانی در هر جا که ما بی رحمانه به تحکيم تحريمهای خود ادامه می دهيم حتی اگر ما درصدد کشف امکان يک راه حل فراگير و بلندمدت با رژيم ايران در زمينه برنامه اتمی اين رژيم باشيم.

خبرگزاری فرانسه افزود: وزارت خزانه داری آمريکا از پنج نهاد وابسته به رژيم ايران و تعدادی از شرکتهای خارجی و همچنين تعدادی از افراد نام برده که کالا و خدمات برای برنامه اتمی و نيز موشکهای بالستيک رژيم آخوندی فراهم کرده اند.


اخبار ایران - همبستگي ملي

سردرگمی و هراس نظام ولايت
وزارت خزانه داری آمريکا، شمار ديگری از شرکتها و افراد را به دليل نقش داشتن در برنامه اتمی ديکتاتوری آخوندی در فهرست سياه تحريمها قرار داد

وزارت خزانه داری آمريکا همچنين به ۱۹ فرد و شرکت خارجی به دليل نقض تحريم شرکت هواپيمايی ماهان وابسته به سپاه پاسداران اخطار داد
وزارت خزانه داری آمريکا در اطلاعيه ای که در همين رابطه صادر کرد اعلام کرد: ”ليست گذاری امروز شرکتها و افراد بخشی از يک تهاجم دولت آمريکاست تا تضيمن کند که چارچوب تحريمها هم چنان بسيار مستحکم خواهند بود.

همان طورکه تحريمها در آوردن رژيم ايران به پای ميز مذاکره بسيار مهم بودند. فشار تحريمها در آنجه ما در جستجوی آن هستيم بسيار اساسی هستند و اين يک راه حل فراگير و بلندمدت است تا همه نگرانيهای جامعه بين المللی را در مورد برنامه اتمی رژيم ايران برطرف کند“.

خبرگزاری فرانسه نوشت ديويد کوهن معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور تروريسم گفت عمل امروز آمريکا بايستی يادآوری سختی باشد برای شرکتها، بانکها و واسطه های بازرگانی در هر جا که ما بی رحمانه به تحکيم تحريمهای خود ادامه می دهيم حتی اگر ما درصدد کشف امکان يک راه حل فراگير و بلندمدت با رژيم ايران در زمينه برنامه اتمی اين رژيم باشيم.
پس از اعلام تحريمهای جديد از سوی وزارت خزانه داری آمريکا مهره های درجه يک نظام به صحنه آمدند و سردرگمی خود و ترس و لرز نظامشان را به نمايش گذاشتند.

تيم فنی مذاکره کننده هسته يی رژيم پس از 4روز گفتگو، مذاکرات بين رژيم آخوندی و کشورهای 5+1 را ترک کرد و به تهران بازگشت در اين رابطه خبرگزاری فرانسه گزارش داد ساعتهايی بعد از از اين که وزارت خزانه داری آمريکا تعدادی از شرکتها و افرادی را که از برنامه اتمی رژيم ايران حمايت کرده بودند در ليست سياه قرارداد، مذاکره کنندگان رژيم ايران تصميم به قطع مذاکره گرفتند.

خبرگزاری اطلاعات آخوندها موسوم به مهر نيز بازگشت تيم مذاکره کننده رژيم در وين را به تحريمهای جديد آمريکا مرتبط دانست و نوشت: ”مذاکرات کارشناسی ايران و 1+5 ديشب پس از چهار روز مذاکره فشرده در پی اعمال تحريمهای جديد از سوی آمريکا عليه شرکتهای همکاری کننده با ايران متوقف شد و يک منبع مطلع اين تحريمهای جديد را خلاف مسير توافقات و دليل اصلی بازگشت تيم ايرانی از وين در ميانه مذاکرات خواند“

عباس عراقچی معاون وزارت خارجه رژيم و مذاکره کننده اصلی رژيم با کشورهای 1+5 در ژنو نيز سردرگمی نظام ولايت را به مقامات آمريکايی نسبت داد و تحريمهای آمريکا را بازی دوگانه ناميد که اصلاً به نفع مذاکرات نيست و خلاف روح توافقنامه ژنو است.

معاون وزير خارجه رژيم به تلويزيون شبکه يک رژيم گفت: ”روز گذشته و بعد از توافق ژنو به نوعی مواجه بوديم با يک نوع سردرگمی و بهرحال عدم تصميم گيری و سياستهای مشخص توسط دولت آمريکا به خصوص اين که از يکطرف در کنگره تلاش می کردند که جلوی تحريمهای جديد را بگيرند و از طرف ديگر با حرکتی که ديشب انجام دادند، خزانه داری آمريکا تعدادی شرکتهای جديد را به ليست تحريم اضافه کردند“.

سخنگوی وزارت خارجه رژيم نيز در يک اقدام غيرمعمول که روز جمعه صورت گرفت در واکنش به تحريمهای جديد آمريکا، آنها را «سؤال برانگيز»، «غير سازنده» و «خارج از تفاهم ژنو» خواند و گفت: ”در حالی که مقامات دولت آمريکا به ظاهر در حال توجيه بخشهای قانونگذاری ايالات متحده برای خودداری از تصويب تحريمهای جديد هستند، از سوی ديگر در اقدامی سؤال برانگيز وزارتهای خزانه داری و خارجه آمريکا در اقدامی غيرسازنده... مجدداً به اين اقدام تکراری و بی فايده مبادرت کرده اند».

بلافاصله پس از اعلام تحريمهای جديد آمريکا، گوشه هايی از ترس و لرز رژيم ولايت فقيه از پيامدهای جام زهر اتمی در نمايشهای جمعه در تهران و قم و ساير شهرستانها برملا شد.

امام جمعه گماشته خامنه ای در قم وحشت زده گفت: ”اخيراً سران کاخ سفيد می گويند می خواهيم پيچ و مهره دستگاه غنی سازی جمهوری اسلامی را هم جمع کنيم در حالی که هنوز مرکب توافق ژنو خشک نشده است“.

در جمعه بازار تهران نيز، آخوند موحدی کرمانی نسبت به عواقب خوردن جام زهر اتمی هشدار داد و اظهار داشت هر چه بيشتر امتياز بدهيم بيشتر می خواهند، حق غنی سازی را انکار می کنند و می گويند همه گزينه ها، حتی نظامی، روی ميز است.

وی درباره فلاکت و استيصال رژيم گفت: ”در حل مشکلات اقتصادی، بالاخره ما بايد چه کار بکنيم؟ آنها می گويند فقط 4ميليارد می دهند آن هم به اقساط. هرچه بيشتر امتياز بديد، عطش آمريکا بيشتر می شه. عطش آمريکا و پنج به علاوه يک بيشتر ميشه اونها سيری ناپذيرند. در هر مرحله که جواب مثبت می دهند، دادند، داديد، گرفته اند، توقع جديدی، بهانه جديدی، برای اونها پيش می آيد. هنوز مرکب توافق خشک نشده، که زير همه چيز می زنند و انکار، حق غنی سازی می کنند. با کمال پررويی می گويد همه چيز روی ميز است، هر پيشنهادی. مگر ميشه در فضای مذاکره اينجور سخن گفت“
پاسدار محمدرضا نقدی سرکرده بسيج ضدخلقی نيز ضعف و زبونی رژيم را به نمايش گذاشت و گفت: ”پرونده يی که امروز در ژنو در جريان است به سطری کمتر از آن رضايت نمی دهيم“.

وی در عين حال برای روحيه دادن به نيروهای وارفته بسيجی گفت: کوچکترين تعرضی را به حاکميت خود قبول نمی کنيم و دشمن بداند اين خط قرمز ماست.
پاسدار نقدی افزود: ”به آمريکا اعتماد نداريم. شعار مرگ آمريکا ادامه دارد و اين تنها با تغيير ماهيت آمريکا از ميان خواهد رفت“

اکثر ائمه جمعه ريز و درشت رژيم در شهرها نيز که برای خواندن خطبه در نمايش جمعه بازار از بيت ولايت خط می گيرند، نتوانستند وحشتشان را از تحريمهای جديد پنهان کنند و نگران بودند که در جريان مذاکرات هسته يی، ممکن است پيچ و مهره های تأسيسات هسته يی را هم از دست بدهند، اما باز هم طرف مقابل دست از سر نظام ولايت برندارند و بيش از آنچه که اکنون می خواهد، زياده خواهی کند.

اظهارات ترس آلود مهره های نظام، ضعف و ذلت رژيم را به وضوح به نمايش برملا می کند. دلهره و هراس مهره های رژيم در شرايطی است که به لحاظ اقتصادی کفگير رژيم به ته ديگ خورده و ورشستگی نظام در تمامی عرصه ها خصوصاً در عرصه اقتصادی، نظام ولايت را نيازمند اين مذاکرات کرده تا شايد از مذاکرات آبی برای نظام درگل فرو رفته گرم بشود و راه تنفسی در زمينه مشکلات و ورشکستگی اقتصادی پيدا کند. به همين دليل بود که رژيم به قول آن مهره نظام، در مذاکرات ژنو همه چيز را داد و چيز اندکی گرفت و آخوند روحانی نتيجه مذاکرا را به عنوان دست آورد نظام در بوق کرد و بلافاصه پس از مذاکرات ژنو پيام به اصطلاح دست آورد بين او ولی فقيهش تبادل شد.

اکنون که مهره های نظام می بينند به رغم اين که همه چيز را دادند ولی چيز دندانگيری نصيب نظام درگل فرو رفته شان نشده و حريف با اقدامات خود تلاش دارد که آخرين رمقهای رژيم را بگيرد و اقدامات سخت تری انجام می دهد، ياس و سرخوردگی به ذلت بارترين صورت در همه باندهای رژيم خود را نشان می دهد تا جايی که امام جمعه خامنه ای در تهران با استيصال و آه و ناله می گويد بالاخره ما چه کاربايد بکنيم!

سردرگمی وپريشان حالی نظام و عمله و اکره های دانه درشت آن در حالی است که هنوز ولی فقيه جرعه يی از جام زهر را نوشيده و در اين راستا يک يک گام را برداشته است، مطمئناً اگر نظام به طور پای توافق کامل با قدرتهای غربی برود و امتيازاتی را که آنها می خواهند بدهد، در آن صورت وضعيت زار و نزار رژيم و دلهره خر مهره های بيش از آنچه که الآن مشاهده می شود و چه کنم چه کنم نظام بيشتر از اين خواهد بود که امام جمعه خامنه ای در مورد تحريمهای جديد ناله سر می دهد و می گويد بالاخره ما بايد چه کار بکنيم! و به قول امام جمعه قم مجبور شوند پيچ و مهره دستگاه غنی سازی هم جمع کنند.

اين، بن بست نظام در مرحله زهرخوران است در زمانی که نظام ولايت فقيه در تمامی زمينه های اجتماعی و اقتصادی به بن بست و فلاکت رسيده است، تضادهای درونی جامعه نيز در غليان و جوشش است، هر روز اقشار مختلفی از مردم در تظاهرات و اعتراضاتشان نظام پا به گور ولايت را به چالش می طلبند.


اخبار ایران - همبستگي مليکانون روزنامه نگاران آزاد در عراق اعلام همبستگی با مجاهدان ليبرتی و فراخوان به آزادی فوري۷گروگان اشرفی

محمد شريف مسئول کانون روزنامه نگاران آزاد:
گروگانگيری در اشرف ننگی بر پيشانی حکومت مالکی است
دستگيری مهمانان و پناهندگان تحت حفاظت بين المللی عمل يک دولت نيست بلکه يک اقدام مافيايی است
سازمان ملل و آمريکا در اين رابطه مسئولند و بايد پاسخ بدهند که هنگام اين جنايت کجا بودند؟

محمد شريف مسئول کانون روزنامه نگاران آزاد
مسأله گروگانها يک ننگ بر پيشانی اين حکومت است، چگونه (دولت) اقدام به دستگيری مهمانان و پناهندگانی می کند که تحت حفاظت قوانين بين المللی هستند و چرا اين گروگانها را بايد دستگير کند اين عمل يک دولت نيست بلکه عمل يک باند مافيايی است

اين آدم ربايی متاسفانه يک عمليات شرم آور است بعد از اين که در شکست روحيه آنها (ساکنان اشرف) از طريق محاصره و کشتارشان دچار عجز شدند ونتوانستند روحيه انقلابی و آزادی خواهانه آنها را با شليک موشک و خمپاره درهم شکنند دست به اين عمليات زدند.

اين گروگانها امانتی بر گردن مردم عراق هستند و بايد مردم عراق برای آزادی آنها اقدام کنند زيرا آنها افرادی هستند که در داخل عراق ربوده شده اند، من به عشايراصيل و ديگران وشيوخ عشايرکه صدايم را الآن می شنوند می گويم بايد برای آزادی آنها اقدام کننند

ما با آنها همبستگی خود را ابراز می داريم و به آزادی فوری آنها فراخوان می دهيم، در اين رابطه بايد جامعه ما صدايش را بلند کند برای آزادی آنها. ما از جامعه جهانی می خواهيم که در اين کار مداخله کند. برجامعه جهانی و ملل متحد و ايالات متحده آمريکا ودولتهای بزرگ است که در اين موضوع مداخله کنند. آنها بايد جواب بدهند که وقتی اين جنايات اتفاق می افتاد کجا بودند اين هم چنين ننگی برپيشانی کسانی است که سکوت کرده اند و هرکس در اين جنايت بزرگ سکوت کرده در آن مشارکت دارد.


اخبار اشرف ولیبرتی - همبستگي ملي

رفسنجانی: در بن بست تحريم و جنگ گرفتار بوديم


رفسنجانی برای زيرضرب بردن خامنه ای گفت: در چند سال گذشته همه مردم چشيدند و ديدند که چه بلاهايی بر سر جامعه آمده است و در بن بست تحريم و جنگ گرفتار شده بوديم.

رفسنجانی در مورد توافق خفت بار ژنو و زهران خوران اتمی هم مدعی شد:
من بايد با قاطعيت بگويم هيچ امتيازی از ما گرفته نشد. آنها هم امتيازها چندانی فعلاً نداده اند. -بعضی می خواهند اين بازی را به هم بزنند. افراطيون در دو طرف فکر می کنند جنگ تنها چيزی است که می تواند مشکلات را حل کند.
رفسنجانی درباره زهرخوردن خامنه ای گفت:

اگر ايشان در کنار تيم مذاکرات نبود و از آن حمايت نمی کرد افراطی ها اجازه عمل به تيم مذاکرات هسته يی را نمی دادند. به خصوص بعد از بازگشت آنان از مذاکرات نيز با آن جنجالها که سعی داشتند توافقنامه را با قرارداد ترکمنچای مقايسه کنند اگر حمايت و تشکر و همراهی به موقع وی نبود اين افراطيون به دولت و تيم مذاکره کننده هسته يی آسيب می رساندند.
عميق تر شدن شکافهای درونی رژيم بر سر توافق ژنو

جنگ و جدال باندهای درونی رژيم بر سر بحران زهرخوران اتمی رژيم و توافق موقت رژيم با کشورهای 1+5 هم چنان ادامه دارد. مهره های باند خامنه ای اين توافق را خطرناک و بلای جان رژيم دانسته و آن را به تله يی انفجاری تشبيه کرده اند
 
ارگان آخوند رسايی از نمايندگان باند ولی فقيه در مجلس ارتجاع دست آورد توافق ژنو را برای نظام آخوندی باخت نظام دانسته و در اين رابطه نوشته است: ”در نگاه اول شايد انتخاب تعبير «جام زهر» برای توافقنامه ژنو در نگاه برخی از مخاطبان، سنگين و غيرقابل پذيرش به نظر برسد. اما اندکی تأمل در مفاد توافقنامه نشان می دهد که نگرانی بيراه نيست بلکه اين بدبينی به جا است.

بسياری از چهره ها که امروز در «مواضع علنی» با احتياط، توافقنامه ژنو را يک پيروزی می خوانند و برای ديپلومات ها کارت تبريک ارسال می کنند، در «مواضع غيرعلنی» بدبينی را به جا می دانند. دقيقاً ما معتقديم از آنجا که جو روانی ايجاد شده سرابی بيش نيست، اين سراب به زودی از بين می رود، بنابراين نبايد حقيقت را پنهان کرد و واقعيت را بايد گفت، هر چند بيان اين واقعيت تلخ باشد. اما واقعيت چيست؟

بدون تعارف حقيقت آن است که با توجه به آنچه تعهد می دهيم و آنچه به دست می آوريم، در خوشبينانه ترين حالت، نتيجه 70 به 30 يعنی «برد» برای آنها و «باخت» برای ماست!
در حقيقت اگر تا ديروز خون داديم تا بگوييم «انرژی هسته يی حق مسلّم ماست» از اين پس بايد بگوييم «انرژی هسته يی حق مسلّم ماست اگر آمريکاييها قبول کنند!» ظاهراً مهمترين دليلی که تيم مذاکره کننده هسته يی در ژنو چنين امتياز مهمی را دو دستی بخشيده است، به دست آوردن امتياز لغو تحريمها بوده است اما آنچه از تحريمها لغو می شود، نيز به يک سراب شبيه است چرا که بر اساس اين توافقنامه، هيچ تحريمی لغو نمی شود بلکه تعليق می شود“

باند رفسنجانی ـ روحانی بعد از توافق ژنو، برای جلوگيری از آثار ويرانگر اين عقب نشينی در نيروهای رژيم مدعی بودند که کشورهای 1+5 حق غنی سازی را برای رژيم محفوظ دانسته اند. اکنون اين مهره خامنه ای ادعای باند رقيب را زير سؤال می برد و به آنها می گويد کلاه گشاد حق مسلم غنی سازی را بر سر نيروهای درمانده نظام نگذارند و از اين خبرها نيست. همچنين باند رفسنجانی- روحانی تلاش داشتند که اين توافقنامه را به نوعی به توافقنامه برد برد به خورد نيروهای نظام بدهند، اين مهره باند خامنه ای روی اين موضوع انگشت گذاشته که از پيروزی برای نظام آخوندی خبری نيست و چيزی که نصيب رژيم آخوندی شده باخت در مقابل کشورهای 1+5 بوده و خيلی از امتيازات را به حريف داده و چيز زيادی از طرف مخالف نتواسته است بگيرد.

علی اکبرصالحی رئيس سازمان انرژی اتمی رژيم اگر چه به صراحت نگفته که دست آورد رژيم از اين مذاکرات ناچيز بوده، اما با بيان شرمگينانه اين گونه می گويد: ”می توانستيم در شرايط بهتری باشيم و به گونه يی اين تفاهم نامه را قوی تر تهيه کنيم. اين مسأله دلايلی دارد که دلايل آن را برای روزی که اقتضای تاريخ و شرايط مهيا باشد، می توان بازگو کرد“. يعنی اين که اين توافقنامه آن چنان چيزی نصيب رژيم نکرده که باند رفسنجانی- روحانی آن را دربوغ و کرنا کرده و به عنوان يک دست آورد پيروزمند برای نظام آخوندی قلمداد کرده اند.

عليرضا زاکانی نماينده مجلس ارتجاع از باند خامنه ای با تشبيه توافقنامه به تله انفجاری برای نظام آخوندی، آب پاکی روی دست رفسنجانی و روحانی و ديپلوماتهای مذاکره کننده رژيم در ژنو ريخت و زيراب دست آورد بزرگ مورد ادعای آنها را در جمع بسيجيان رژيم اين چنين زد: ”اين بيانيه در دل خود تهديدهای خطرناک را دارد. اگر تهديدهای خطرناک را مورد توجه قرار ندهيم بيانيه بلای جانمان خواهد شد، چرا که درون آن تله های انفجاری تعبيه شده است و بايد مراقب باشيم“.

کيهان ارگان ولی فقيه ارتجاع نيز ترديد باند ولی فقيه نسبت به توافقنامه را با روشن ترين بيان نشان داد که نمی توان به اين توافقنامه اعتماد کرد. کيهان خامنه ای در سرمقاله اش نوشت: ”آنچه بايد از رفتار غربی ها نتيجه بگيريم اين است که آنها به هيچ وجه قابل اطمينان و اعتماد نيستند و حتی برای يک توافق قابل تفسير و تأويل با دهها پرسش و اما و اگر نمی توان به آنها اعتماد کرد“..

روزنامه جوان ارگان سپاه ضدمردمی، بيش از تمامی ارگانها و مهره های باند خامنه ای ترديد اين باند را نسبت به توافقنامه ژنو بيان می کند و از باند رفسنجانی و روحانی به عنوان «عده يی ذوق زده» نام می برد و می نويسد: ”يک دسته اتفاقات ژنو 3 را تمام وکمال خوب مطلق می پندارند و گروه ديگری آن را هلاهل و زهری کشنده نامگذاری می کنند که تيم مذاکره کننده آن را به خورد ما می دهد و در اين ميان گمشده، «واقع بينی» است که اجازه نمی دهد جماعت وابسته به اين دو طيف نظر جامع و مستندی از توافقات شهر ژنو ارائه دهند. آنها ذوق زدگانی هستند که به خوش بينی مفرط دچارهستند“.

دست و پازدن فاشيم دينی درتله اتمی را به روشن ترين صورت می توان در اظهارات عراقچی از اعضای اصلی تيم مذاکره کننده ديد. باند رفسنجانی ـ روحانی که برای بستن دهان مهره ها و نيروهای باند ولی فقيه، توافقنامه را به عنوان يک دست آورد بزرگ وانمود کرده و آن را دربوق کرنا کرده بود، اکنون که در برابر حملات اين باند قرار گرفته است عباس عراقچی معاون وزارت خارجه روحانی را به صحنه می فرستد تا بگويد: ”توافقنامه ژنو به بيانيه سياسی شبيه است وتعهدات الزام آورندارد... و هرلحظه که احساس کنيم طرف مقابل به تعهداتش عمل نمی کند به موقعيت قبل باز می گرديم و روند را متوقف می کنيم“.

معلوم نيست اگر اين توافق جای اما و اگر دارد و تعهد آور نيست، پس چرا هنوز مرکب آن خشک نشده بود، آخوند حسن روحاني بلافاصله آن را به عنوان يک دست آورد بزرگ و يک پيروزی به نيروهای وارفته نظام و ولی فقيه ارتجاع تبريک گفت و در پاسخ او، ولی فقيه ارتجاع از تيم مذاکره کننده و دست اندرکاران اين توافقنامه تقدير کرد.
اين شک و ترديدها و تناقض گويی به خوبی بيانگر وضعيت رژيمی است که در غرقاب بحرانهای لاعلاج و در دام تله اتمی گرفتار شده و شکافهای درونيش روز به روز عميق تر می شود.
اهداف باند رفسنجانی- روحانی از فرستادن ظريف نزد مراجع حکومتی در قم

پس از امضای توافقنامه موقت و شش ماهه رژيم با کشورهای 1+5 در ژنو، به رغم اين که خامنه ای حمايتش را از اين توافقنامه اعلام کرد و اعضای تيم مذاکره کننده رژيم در ژنو را بچه های انقلاب ناميد، رسانه های و مهره های وابسته به باند خامنه ای در مورد اين توافقنامه اما و اگرها راه انداختند و باند روحانی ـ رفسنجانی را زيرضرب گرفتند.
 حرف آنها اين بود که در اين توافقنامه، رژيم نسبت به طرف مقابل امتيازات زيادی داده اما دست آورد آن کم بوده است. يکی از عناصر باند احمدی نژاد، اين قرارداد را به قرارد ترکمنچای تشبيه کرد.
بنابراين اگر چه عناصر وابسته به باند خامنه ای هيچ گاه تماميت اين توافقنامه را به صراحت رد نکردند اما تا جايی که توانستند به رفسنجانی و روحانی تاختند و بر سر اين توافقنامه جنگ گرگها اوج تازه يی گرفت.
برای اين که زبان ايادی و مهره های باند خامنه ای در مورد اين توافقنامه کوتاه شود، آخوند حسن روحاني وزير خارجه اش را به قم فرستاد تا تأييد مراجع حکومتی را بگيرد و زير پای حريف را خالی کند. با نگاهی به حرفهای ظريف در جريان سفرش به قم و گفتگو با مراجع حکومتی و حرفهای او پس از ملاقات با آنها، هدف باند روحانی- رفسنجانی از فرستادن او به قم بيشتر روشن می شود.

گرفتن تأييد از مراجع حکومتی در مورد توافقنامه
 و ادامه مسير

روزنامه حکومتی مردم سالاری در مورد ديدار ظريف با مکارم شيرازی که يکی از حاميان پر و پا قرص ولايت خامنه ای در ميان مراجع حکومتی است، می نويسد: ”آيت الله مکارم شيرازی در ديدار با ظريف با تأکيد بر ادامه حل مسأله صلح آميز هسته يی گفت: حل مسأله هسته يی جمهوری اسلامی، موجب امنيت منطقه خواهد شد“ ، ”همگان بدانند ما حاضريم با همه کشورها جز موارد بسيار نادری، در صلح و صفا و امنيت زندگی کنيم“ ، ”نبايد غربی ها تصور کنند که ما با اين قرارداد به مقصود خود رسيده ايم، بلکه بدانند ما برای حسن نيت و اعتمادسازی و آمادگی برای يک قرارداد جامع که منافع طرفين را در بر گيرد، تن به اين قرارداد مقدماتی داده ايم“.

همين روزنامه حکومتی در ادامه گزارش خود به ملاقات ظريف با صافی گلپايگانی اشاره می کند و می نويسد: ”در ادامه اين ديدارها آيت الله صافی گلپايگانی با ابراز خوشحالی از تلاش هيأت مذاکره کننده هسته يی گفت: اميدواريم نتايج اين توافق برای کشور و مردم شريف ايران و منطقه بسيار سودمند باشد. وی از تلاشهای هيأت مذاکره کننده تقدير و تشکر کرد و ضمن ابراز خوشحالی، اظهار اميدواری کرد که نتايج اين توافق برای کشور و مردم شريف ايران و منطقه بسيار سودمند باشد“. مرد مسالاری در ادامه گزارش خود از ملاقات ظريف و صافی گلپايگانی می نويسد: ”اين مرجع تقليد افزود انشاء الله اين توفيقات ادامه داشته باشد و با حفظ حقوق و منافع مردم، عزت و سربلندی کشور اسلامی بيشتر شود“
سايت تابناک متعلق به پاسدار رضايی نيز در يک گزارش به نتيجه ديدار با مراجع حکومتی قم به ديدار
وزيرخارجه کابينه روحانی با نوری همدانی مريد پروپاقرص خامنه ای در ميان مراجع، وحيد خراسانی، جوادی آملی، موسوی اردبيلی و... اشاره می کند که همه آنها با بيانی از توافقنامه ژنو و ادامه راه توسط دولت آخوند روحانی حمايت می کنند و دعای خيرشان! را بدرقه تيم مذاکره کننده هسته يی رژيم در سفرهای آتی به ژنو و... برای ادامه گفتگو و مذاکره با کشورهای 5+1 می کنند.

تضعيف خامنه ای به عنوان فصل الخطاب
 در مسايل حکومتي

رفسنجانی و روحانی با فرستادن ظريف به قم و گرفتن تأييديه از مراجع حکومتی خصوصاً نوری همدانی و مکارم شيرازی که جزو سينه چاک ترين مراجع در دفاع از ولايت سفيانی خامنه ای هستند، می خواهند زبان دراز باند خامنه ای را عليه خود کوتاه کنند.
در اين سفر ظريف با بيان ديپلوماتيک، پشمی برای عمامه خامنه ای به عنوان مرجع و پشتوانه سياست خارجی رژيم باقی نگذاشت.

روزنامه حکومتی مردم سالاری در ادامه گزارش خود به حرفهای ظريف اشاره می کند و می نويسد: ”محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه در حاشيه ديدار با مراجع عظام تقليد و علما در قم استفاده از ظرفيت عظيم حوزه نظريه پردازی اسلامی در حوزه علميه قم را لازمه پيشبرد در اهداف سياست خارجی عنوان کرد و ابراز داشت: از ديدگاهها و بيانات مراجع عظام تقليد و علما استفاده خواهيم کرد“ ، ”دولت بهترين تجلی گاه پيام مردم و انقلاب را حوزه های علميه می داند“
حرفهای ظريف به طور صريح و مشخص رودرروی باند خامنه ای و شخص خامنه است، چون که خامنه ای خودش را ولی فقيه و تجلی تمامی ارزشهای حکومت آخوندی و فصل الخطاب همه مسائل و مشکلات حکومتی می داند، اما وزيرخارجه دولت آخوند حسن روحانی، اين مرجعيت و اين فصل الخطاب بودن را به زير سؤال می کشد، و دولت را بهترين تجلی گاه پيام حوزه های علميه می داند وب ه اين ترتيب گليم فصل خطاب بودن خامنه ای را از زيرپای او و اياديش به بيانهای مختلف می کشد.
نگاهی به اعتراضات مردمی شنبه۹آذر

متن نویسه...حرکات اعتراضی اقشار مختلف مردم و تداوم آن نشانگر اين است که قيام و اعتراضات مردم سربازايستادن ندارد و روز به روز به دامنه اعتراضات آنان افزوده می شود، اگر چه خواسته های اقشار مختلف مردم متفاوت است اما آنها در يک چيز اتفاق نظر دارند و آن هم مبارزه عليه ظلم و ستم آخوندی و تن ندادن به شرايط ضد مردمی و ضدانسانی اين رژيم است. ويژگی ديگر حرکتهای مردمی خصلت گسترش يابنده آن است که هر روز قشر ديگری از اقشار مردم به جنبش اعتراضی مردم ايران عليه رژيم آخوندی می پيوندد

- گزارش تکميلی از زنجيره 25هزارنفره مردم اهواز

بر اساس گزارشهای تکميلی از زنجيره انسانی 25هزار نفره مردم اهواز، معترضان پلاکاردهای مختلفی حمل می کردند که روی آنها از جمله نوشته شده بود: «ما از حسينيم و هيهات منالذله». در اين تجمع حضور گسترده دانشجويان، جوانان و زنان بسيار برجسته بود. دانشجويان دانشگاه جندی شاپور، در اين زنجيره انسانی شرکت کردند. آنها طی بيانيه يی اعلام کردند: با گرامی داشت 16آذر ما جوانان دلير استان خوزستان به فروش بی رويه آب رودخانه کارون و خشکاندن اين رودخانه به شدت معترض هستيم و کسانی که در اين امردست داشته اند را محکوم می کنيم و تا زمانيکه به خواسته هايمان نرسيم دست از اعتراض برنمی داريم و تا به آخر می ايستيم.
همچنين دانشجويان دانشگاه آزاد و پيام نور اهواز در اين زنجيره انسانی شرکت گسترده داشتند.

- اعتراضات دانشجويی
با نزديک شدن روز 16آذر روز دانشجو، اعتراضات دانشجويی در دانشگاه کشور هم چنان ادامه دارد و دانشجويان عليه سياستهای ضددانشجويی و سرکوبگرانه رژيم در دانشگاهها، کمبود خدمات و همچنين به پايين بودن سطح علمی اساتيد دانشگاها، به اعترضات خود ادامه می دهند. از جمله اين اعتراضات، اعتراض دانشجويان پرديس اراک است که زمانی رئيس مزدور اين دانشگاه به نام رضا صادقی قصد سخنرانی داشت، دانشجويان جلسه سخنرانی او را به هم زدند و بامأموران حراست دانشگاه درگير شدند، مأموران حراست دانشگاه يکی از دانشجويان را دستگير کردند. رضا صادقی مزدور، نزد دانشجويان اين دانشگاه منفور است و دانشجويان خواهان برکناری او هستند. جمعی از دانشجويان آزاد قم نيز در مقابل بخش عمرانی اين دانشگاه تجمع کردند و به وضعيت نابسامان خدماتی و مشکلات رفت و آمد اعتراض کردند.

دانشجويان غيربومی دانشگاه فنی مهاجر اصفهان نيز به محدوديتهايی که از سوی گردانندگان دانشگاه برای آنها تعيين شده اعتراض کردند. همچنين دانشجويان دانشگاه فولاد شهر اصفهان نيز به سانسور و محدوديتهای اينترنتی در دانشگاه اعتراض کردند، همچنين جمعی از دانشجويان رشته روانشناسی دانشگاه غيرانتفاعی امين اين شهرستان نيز تجمعی برگزار کردند و به پايين بودن سطح علمی اساتيد دانشگاه اعتراض کردند.

- اعتراضات در ززندانها

اعتصاب غذای شش تن از زندانيان سياسی محکوم به اعدام در زندان قزلحصار کرج وارد بيست و هفتمين روشد. در اثر اعتصاب وضعيت جسمی اين زندانيان وخيم گزارش شده است اين زندانيان در اعتراض به حکم اعدام خود اعتصاب کرده اند، حسينی سردژخيم زندان قزلحصار کرج روز پنجشنبه ۷ آذر ماه سعی کرد با وعده های دروغين به اعتصاب غذای زندانيان پايان دهد.

حسينی خطاب به زندانيان گفت: من تقاضا کردم که يک درجه تخفيف به تمامی شماها بدهند. اما زندانيان بی اعتنا به اين وعده توخالی گفتند: تا زمانی که دادستان اين جا نيايد و کتباً احکام اعدام را لغو نکند و آن را به طور رسمی از راديو و تلويزيون اعلام نکند ما به اعتصاب غذای خودمان ادامه می دهيم

خانواده های زندانيان سياسی که فرزندان آنها وارد چهارمين هفته اعتصاب غذای خود در زندان قزل حصار کرج شدند، از مجامع بين المللی و حقوق بشری خواستار دخالت برای لغو حکم اعدام فرزندانشان شدند. آنها طی نامه يی از جمله نوشتند ما خانواده های زندانيان جمشيد و جهانگير دهقانی، حامد احمدی و کمال ملايی حدود۴ سال و نيم است که بچه هايمان در زندان به سر می برند و هميشه تحت شکنجه های شديد می باشند و هر لحظه در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. جرم بچه های ما فقط سنی بودن و کرد بودن است.
در ادامه اعتراضات در زندانها، اعتصاب غذای زندانيان سالن يک وسه قزلحصار هم چنان ادامه دارد و اعتصاب غذا به سالن دو اين زندان نيز گسترش يافته است. . اعتصاب غذای زندانيان قزلحصار در اعتراض به اعدام 10 زندانی اين زندان شروع شد و هم چنان ادامه دارد. درسالن 2 اين زندان 500 زندانی نگهداری می شوند که اکثر آنها درانتظار اجرای حکم اعدام هستند.

- اعتراضات زنان در در جريان مسابقه پرسپوليس با ايتاليا در ورزشگاه آزادی
رژيم زن ستيز آخوندی اجازه شرکت زنان در استوديوم آزادی تماشای مسابقه پرسپوليس و ايتاليا را درورزشگاه آزادی نداد. در اعتراض به اين اقدام زن ستيزانه، بيش از 130تن از زنان که اجازه شرکت در مسابقه فوتبال بين تيمهای ايتاليا و پرسپوليس در ورزشگاه آزادی را نيافتند در پشت در ورزشگاه آزادی تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها شعار می دادند: ورود بانوان به ورزشگاه حق مسلم ماست.
رژيم آخوندی همچنين در بين دو نيمه مسابقه فوتبال، مداحی را برای روضه خوانی آورده بود که با اعتراض و هو کردن و سوت زدن جوانان روبه رو شد

-اعترضات مردمي


ـ جمعی از شهروندان قم در اعتراض به خودداری رژيم آخوندی از اجرای طرح مونوريل در مقابل استانداری رژيم تجمع کردند. اين طرح
حدود 4سال است شروع شده اما هنوز به بهره برداری نرسيده است. رها شدن اين طرح موجب بهم ريختگی فضای شهر شده است.
کارگران پروژه احداث تونل نبوت سنندج برای دومين بار به پرداخت نشدن دو ماه حقوق عقب افتاده اعتراض کردند.
جمعی از مسافران کربلا در مقابل شرکت سياحتی زيارتی موسوم به ثامن الائمه در شهر کرد تجمع کردند و به غارت 20درصد از پولهايشان برای فرستادن به سوريه و دادن آن به رژيم جنايت پيشه بشار اسد اعتراض کردند.

ـ کارگران شرکت پويان صنعت کرمانشاه روز پنجشنبه هفتم آذر تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها به پرداخت نشدن 6ماه حقوق عقب افتاده اعتراض کردند.
ـ جمعی از کشاورزان شهر سامان در شهر کرد، روز چهارشنبه 6آذر ماه به مسدود شدن بزرگترين و قديمی ترين قنات استان در اين شهر اعتراض کردند.

ـ ساعت 20روز پنجشنبه هفتم آذر ماه يکی از دانشجويان دانشگاه آزاد شهرکرد به دليل فقر و ناتوانی در تأمين هزينه دانشگاه دست به خودکشی زد. اين دانشجو که شهاب عسگری نام داشت دانشجوی ترم 3 رشته دامپزشکی اين دانشگاه بود و خود را از بالای پشت بام دانشگاه به زمين پرت کرد و جان سپرد.محمود احمدي: گامي تحميلي به عقب


مقدمه: توافق نامه ژنو كه در تاريخ 2 آذر 1392 بين كشورهاي 1+5 و رژيم آخوندي درباره پروژه اتمي رژيم به امضاء رسيد در روزهاي اخير مهمترين خبر تمام رسانه هاي جهان بود ترديدي نيست كه چه بلحاظ داخلي و چه بلحاظ بين المللي اين يك تحول جدي و مهم براي مردم ايران مقاومت و بخصوص براي رژيم ضد بشري آخوندي مي باشد. بهمين دليل مي بايد آنرا از زواياي گوناگون مورد توجه و بررسي قرارداد و قبل از هرچيز بايد ديد كه در جريان اين توافق آيا رژيم عقب نشيني كرده و يا امتياز بدست آورده است و اگر عقب نشيني كرده ناشي از چه عواملي بوده. همچنين با توجه به اينكه همه به درستي ميدانند كه اين فقط آغاز يك راه است مي بايد چشم اندازها و احتمالات گوناگون را در ادامه اين مسير مورد ارزيابي قرار داد.

         ولي براي پاسخ گفتن به سوالات فوق ابتداء بايد قدري به عقب برگرديم و تا آنجا كه به رژيم برمي گردد ماهيت پروژه اتمي رژيم را بطور فشرده مورد توجه قرار دهيم. در خلال همين بررسي بهتر روشن خواهد شد كه چشم انداز چه مي تواند باشد و چه تهديدهايي مجددا بر سر راه توافق نامه ژنو وجود دارد. 


1-چرا رژيم خميني بدنبال ساختن بمب اتمي است:
هرچند رژيم پيوسته تلاش كرده است به دروغ و فريب جهان را گمراه كند و ماهيت نظامي فعاليتهاي هسته اي اش را بپوشاند وهرچند كشورهاي غرب سالهاي متمادي به دليل سياست فاسد مماشات با رژيم آخوندي، تمامي تلاشهاي مقاومت ايران در اين زمينه را يا ناديده گرفته ويا نفي كرده اند ولي بالاخره امروز مدتهاست كه جاي هيچ بحثي براي جامعه بين المللي درباره پروژه هاي خطرناك بمب سازي رژيم باقي نمانده است و جزء خود رژيم هيچكس اين دروغ را تكرار نمي كند.  بمب سازي محور سياست بين المللي رژيم ضد بشري خميني يعني جنگ افروزي صدور تروريزم و بحران مي باشد كه براي بقاء سركوب در داخل شرط ضروري است. بنابراين از آنجا كه اين رژيم بر دو پايه جنگ افروزي درخارج و سركوب در داخل زنده است رژيم به خصوص بعداز جنگ ايران و عراق با تمام قوا پيوسته سعي كرده سياست ساختن بمب اتمي را پيش ببرد در عين حال براي در امان ماندن از عواقب بازتابهاي بين المللي آن با دروغ و فريب تلاش كرده كه اين سياست ضد صلح و ضد امنيت بين المللي را از انظار جهاني مخفي نگه دارد تمامي دعاوي رژيم تحت عنوان پيشرفت علمي و غرور ملي كه هيچ سنخيتي با ماهيت پس افتاده و قرون وسطايي رژيم ندارد فقط سرپوش همين فريب براي ادامه ساختن بمب اتمي بوده و هست.


2-درست به همين دليل ترديدي نيست كه امروز اگر اين رژيم حتي يك ميليمتر از پروژه بمب سازي عقب نشيني كند فقط و فقط ناشي از ضعف مفرط و تن دادن به تب به جاي مرگ است. البته تا آنجا كه به تحليلهاي مقاومت مردم ايران و واقعيت رژيم مربوط مي شود اين تب نيز تب كشنده اي است.


3-همين جا بايد به نبرد ملي و ميهني مقاومت از سال 1370 براي افشاء اين دروغ و بر ملا كردن طرحهاي رژيم براي ساختن بمب و جلوگيري از  بمب سازي رژيم درود فرستاد هرچند كه براي مدتهاي مديد پژواك افشاگريهاي مقاومت بسيار محدود وهاي وهوي مماشاتگران گوشها را براي شنيدن آن سنگين كرده بود. فراموش نكرده ايم كه آخوند خاتمي به كمك همين روحاني لبخند به لب چه كلاه گشادي بر سر جامعه جهاني گذاشت و پروژه هاي بمب سازي رژيم را مخفيانه كيلومترها به پيش برد ضمنا امروز افشاء شده است كه واقعيت «نرمش قهرمانانه» خامنه اي كه البته بهتر است به آن وا دادن ذليلانه و بزدلانه گفته شود قبل ازهر كس كار خود ولي فقيه بوده هارت و پورت وي قبل از آخرين دور مذاكرات نيز براي پوشاندن همين ضعف مفرط بود.


4-    نتيجه ميگيريم كه آخوندهاي حقه باز هرگز با اراده و خواست خود پروژه بمب سازي را كنار نگذاشته و نخواهند گذاشت و اگر هم زير ضرب شرايط داخلي و بين المللي پذيرفته باشند كه گامي به عقب بردارند در صورت ناهوشياري جامعه بين المللي دور خواهند زد و در پايان 6 ماه آنچه را كه در جيبهاي گشاد آخوندها ريخته شده از آن خود خواهند كرد و به جهان پوزخند خواهند زد.


5-حال به اين سؤال پاسخ بدهيم كه اين رژيم به چه دليل حاضر به آمدن به پاي ميز مذاكره و پذيرفتن همين حد از عقب نشيني و شرط ها و محدوديتها  شد؟:
يكم  واقعيت اين است كه رژيم با شرايط انفجاري در داخل ايران روبروست مردم از شدت فقر اقتصادي و بحرانهاي اجتماعي وسركوب در نقطه انفجار و آتشفشان قرار دارند منفوريت اجتماعي رژيم در اوج خود قرار دارد و خطر قيام مردم هر لحظه رژيم را تهديد مي كند قيام سال 1388 مردم را تا فرياد شعار مرگ بر اصل ولايت فقيه، مرگ بر ديكتاتور پيش برد و فرياد زدند كه بجاي بمب اتمي نان شب حق مسلم ماست در آستانه نمايش انتخابات اخير نيز ترس از قيام مردم خامنه اي را به آنجا برد كه انتخابات را يك مرحله اي بكند و تن به آمدن روحاني و رياست جمهوري او داد و در خط بقاء نظام در سياست انقباض عقب نشيني كرد.


دوم: تضادهاي دروني رژيم پس از شكست خامنه اي درنمايش انتخابات اخير به اوج تازه اي رسيد و بحرانهاي دروني در بالاترين سطح سرتا پاي رژيم را فرا گرفت كه محور اصلي آن در سياست خارجي رژيم و آغاز عقب نشاندن خامنه اي از سياست بي دنده وترمز در زمينه اتمي بود.


سوم: فشارهاي بين المللي كه در كانون آن تحريمهاي همه جانبه و فلج كننده قرار داشت با ضرب شدن در پايه هاي اقتصاد فروريخته رژيم، آخوندها را در معرض  فلج اقتصادي قرار داده بود تحريمها تا آنجا روي رژيم اثر گذاشته بود كه حسن روحاني مقابله با آنرا اولين هدف دولت خود قرار داد. بهمين دليل رژيم درمذاكرات اتمي بيش ازهر چيزتلاش داشت كه ولو اندكي از بار تحريم ها كاسته شود. و به اين دليل دادن امتياز درمذاكرات اتمي را پذيرفت.


چهارم: علاوه بر همه اينها رژيم در سياست صدور بحران و جنگ افروزي خود در منطقه به بن بست رسيده بود در سوريه كشتي رژيم به گل نشسته بود، در عراق مردم به پا خواسته در برابر دخالتهاي رژيم و دست نشاندگي مالكي به تحصن و اعتصاب طولاني مدت برخواسته بودند.


پنجم: ميان چنين ورطه كشنده اي از بحرانها فقط يك برون رفت براي رژيم متصور بود آنهم اين بود كه بتواند آلترناتيو و هماورد خود يعني مقاومت و شوراي ملي مقاومت را نابود كند و از پيش پاي خود بردارد اين است دليل تمام توطئه ها براي شكست دادن مقاومت شامل كشتار در اشرف، جابجايي و توطئه بلندگوها، موشك بارانها و ... پيش گرفتن سياست چكش و سندان، از يك طرف جابجايي تحميلي واجباري از اشرف به ليبرتي بدست مالكي و كوبلر و در عين حال انواع فشارها و محاصرها در ليبرتي. از حذف تي والها و ممانعت از به وجود آوردن حداقل تاسيسات حفاظتي تا ممانعت از خروج حتي بيماران از زندان ليبرتي و ........ هدف نهايي تمامي آنها كشتار مجاهدين و اشرفيان و يا مجبور كردن آنها به تسليم و متلاشي كردن مقاومت بود. البته در كنار اين توطئه ها بر عليه اشرف و ليبرتي يك توطئه سراسري ديگر بر ليه مقاومت و رهبري آن به اشكال گوناگون جريان داشت. ولي همچنان كه شاهد هستيم به يمن مقاومت درخشان اين نسل در نهايت تمامي اين توطئه ها با شكست روبرو شد و به اين ترتيب بن بست رژيم همه جانبه شد و به معني واقعي كلمه به بن بست مرگ منجر شد.

6-به اين دليل در واقع عامل تعيين كننده براي كشاندن رژيم به پاي مذاكراتي كه مي تواند آغاز خوردن زهر در پرونده اتمي باشد مقاومت مردم ايران البته در بستري از بحرانهاي داخلي و بين المللي رژيم بود. 


7- نبايد فراموش كرد كه ضمنا در شرايطي كه دنيا از پروژه اتمي رژيم غافل بود مجاهدين و شوراي ملي مقاومت دست به افشاء پروژه اتمي رژيم زدند و با اطلاعات دقيق و بدون ترديد نه تنها برنامه اتمي رژيم را افشاء كردند بلكه سياست بمب سازي و پروژه اتمي نظامي را در برابر انظار بين المللي قرار دادند گرچه مماشات گران و حاميان بين المللي رژيم براي مدتها كوشيدند تا برنامه نظامي رژيم در پروژه اتمي را ناديده بگيرند و حتي گاها بپوشانند ولي پايداري مقاومت و استمرار افشاگريهاي آن، رژيم را در آستانه بحران كنوني قرار داد تمامي مخفي كاريها و فريبكاريهاي رژيم را بر ملاء كرد و دنيا رژيم را در آستانه ساختن بمب اتمي يافت. به اين ترتيب ديگر دوران، سياست بازي با زمان و استراتژي وقت كشي و مذاكره براي مذاكره يعني اصلي ترين ترفند آخوندها بخصوص آخوند روحاني به پايان رسيد و جامعه بين المللي با جديت بيشتري رژيم را زير فشار براي عقب نشيني از پروژه بمب سازي قرار داد.


8- اگر به بيلان اين توافق نامه از ديدگاه امتيازاتيكه رژيم داده و آنچه دريافت كرده است بنگريم متوجه خواهيم شد كه رژيم توقف پروژه بمب سازي را پذيرفته هرچند از آن دست نكشيده است متقابلا به اشكال مختلف كمي از بار تحريم از دوش رژيم برداشته شده و بخصوص فعلا از تحريمهاي اضافي خلاص شده است. ملاحظه مي كنيد كه از آنجا كه مسئله مهم براي غرب پروژه نظامي رژيم و مسئله بمب اتمي است در اين زمينه رژيم يك گام اساسي به عقب نشست و در مينيمم توافق كرده است كه تاسيسات اتمي روند بمب سازي را متوقف كند و آنچه را كه طي ساليان از آن فرار مي كرد و براي اين فرار دست به مخفي كاري، فريب، دروغ زده بود در توافق نامه ژنو به آن امضاء داده است.

9-اين عقب نشيني محصول بلافصل ضعف و درماندگي رژيم است. رژيم در نقطه اي وارد مذاكره ژنو شد كه در چنبره بحرانهاي دروني، بيروني، اجتماعي سياسي منطقه اي و بين المللي گرفتار شده بود و به هر قيمت مي كوشيد تا ولو با دادن امتياز و عقب نشيني راهي براي دربردن خود بيابد اگر كشورهاي 1+5 با اشراف به اين وضعيت ضعف و بن بست رژيم در يك سياست قاطع و تمام عيار عليه پروژه بمب اتمي ايستاده بودند رژيم در موقعيتي بود كه بطوركامل تسليم ميشد و جام زهر را مي خورد و به تعطيل پروژه بمب اتمي تن ميداد.


    عراقچي رئيس هيات مذاكره كننده رژيم در ژنو در آخرين گزارشات خود نوشته بود كه مسئله اساسي براي كشورهاي غربي بمب اتمي است و آنها روي اين خواست ايستاده اند. ايستادگي نسبي 1+5 باعث شد كه رژيم يك گام به عقب بنشيند ولي مماشات آنها باعث شد كه از اين ضعف و درماندگي رژيم ماكزيمم استفاده نشود.


     بطور خلاصه بايد گفت خامنه اي حتي قبل از نمايش انتخابات اخير به اين سو، ضعف و درماندگي خود را گام به گام به نمايش گذاشته و از سياست انقباض مستمر و سياست بي دنده و ترمز در زمينه اتمي و سياست تك پايه شدن رژيم كه از 12 سال پيش به اين سو مستمرا ادامه داده بود شروع به عقب نشيني كرده است سياست «نرمش قهرمانانه» نمودي از اين وادادگي و ضعف است كه در توافق نامه ژنو به نمايش گذاشته شد.


10-اوجگيري تضادهاي دروني و جنگ گرگها بعداز توافق نامه ژنو. از آنجا كه باندهاي دروني رژيم به اين عقب نشيني در توافق نامه ژنو پي برده و آنرا ناشي از ضعف و بن بست خامنه اي مي بينند هنوز مركب توافق نامه خشك نشده با تشديد جنگ گرگها در درون رژيم مواجه هستيم شدت اين درگيري تا آنجاست كه برخي آنرا با توافق نامه تركمنچاي كه به معني باختن همه چيز است مقايسه كرده. و روحاني و ظريف را به خوراندن جام زهر به ولي فقيه متهم كرده اند و تعدادي از نمايندگان مجلس رژيم خواستار استيضاح آنها شدند و برخي رسانه هاي رژيم بطور مستمر درگير اين جنگ جناحي شده و مدعي اند كه ظريف وروحاني توافق نامه ژنو را در ايران بطور تحريف شده منتشر كرده و آنچه را در اين توافقنامه از دست داده اند را كمرنگ كردند. به اين جهت توافق نامه هاي متفاوتي در رسانه هاي رژيم منتشر شده و اين سوال مطرح شده كه چرا اين توافقنامه ها با هم متفاوت اند. در يك كلام بايد گفت كه تضادهاي دروني رژيم بر سر توافقنامه اي كه هنوز در آغاز راه است بشدت اوج گرفته است .


11-چشم اندازها: از يك سو عقب نشيني رژيم در بمب سازي بدون شك به مردم ما پيام ضعف شخص خامنه اي را خواهد داد كما اينكه اين ضعف منجر به اوجگيري بيش از پيش تضادهاي دروني و تشديد شكاف در بالاي رژيم خواهد شد. اين وضعيت رژيم فضاي نويني را در جامعه بوجود مي آورد كه به نفع مردم آزاديخواهان و گسترش جنبش اجتماعي خواهد شد.


از سوي ديگر از آنجا كه مسئله بمب اتمي به ماهيت رژيم و بود و نبود آن بر ميگردد بايد توجه داشت كه اگر غرب در مواضع خود نايستد و بر روي توافقنامه و گامهاي بعدي آن اسرار نورزد(يعني در شرايط ضعف و بن بست خامنه اي يك سياست قاطع در پيش نگيرد) رژيم آخوندي تلاش خواهد كرد بر مخفيكاري و سياست فريب و دروغ به زمينه اتمي باز گردد و تعهدات و توافقات را دور بزند از آنچه بدست آورده استفاده كند و آنچه به آن متعهد شده را مخفيانه نقض كند. بدين جهت بايد به غرب هشدار داد كه مبادا سياست مماشات باعث شود كه رژيم با دو دوزه بازي بطور مخفيانه وبا ترفندهاي فريبكارانه به سياست بمب سازي ادامه بدهد.


همچنين مي توان پيش بيني كرد كه مقاومت ايران با هوشياري نسبت به ماهيت رژيم و با آگاهي از ضعف و درماندگي آن در مرحله كنوني تلاش خواهد كرد در زمينه پروژه هاي اتمي رژيم برهوشياري خود بيفزايد و به افشاگريهاي خود ادامه دهد و با سياست فريبكاري دروغ ومخفي كاري رژيم مقابله كند. اين مسئله هوشياري همه ايرانيان آزاديخواه و ميهندوست را مي طلبد
.

 

کانادا: ادامه تحريمهاجان برد، وزير خارجه کانادا با انتشار بيانيه يی نسبت به وعده های رژيم ايران برای اجرای مفاد توافق نامه اتمی ژنو ابراز ترديد کرد. وی گفت تحريمهای اقتصادی و سياسی کانادا عليه رژيم ايران به قوت خود باقی خواهند ماند.گزارش تخلف
بعدی