مادر ستار بهشتی: مامور فتا از شدت عصبانیت ستار را زیر شکنجه کشته است

مادر ستار بهشتی در سالروز شهادت فرزندش طی نامه ای پرده از شکنجه و قتل ستار بهشتی بدست نیروی سرکوبگر فتا برداشت.

وی در نامه ای خطاب به آخوند روحانی از جمله می نویسد: ”در ابتدا یازده نفر را به جرم قتل فرزندم دستگیر کردند و مدتی بعد تک تک آنها را رها نموده و تنها یک نفر باقی ماند او قاتل فرزند من است؛ او بود که در چشمان من نگاه کرد و گفت: ”وقتی ستار تو را شکنجه می کردیم زیر شکنجه می خندید“. او گفت: ”از فرط عصبانیتِ خنده های ستار او را زیر شکنجه کشته است“؛ او کسی نیست جز “اکبر تقی زاده“ مامور پلیس فتا که اکنون در زندان است.

 


نظرات:متن امنیتی

گزارش تخلف
بعدی